تمامی کمک‌های دریافتی و نام حامیان به صورت دوره‌ای در این صفحه قرار خواهد گرفت.

حامیان حقیقی «جستجوگران امید»

نام حامیمبلغ حمایت (تومان)
مهدی صحابی۳۰۰.۰۰۰