درباره جستجوگران امید

در جستجوی یوزپلنگ ایرانی

 انجمن یوزپلنگ ایرانی از ابتدای دهه ۹۰ شمسی عموما مناطق حفاظت شده‌ای که دارای شواهد حضور یوزپلنگ آسیایی بوده‌اند را مورد پایش قرار داده است. جمعیت شناسایی شده در پایش‌های انجمن در تمامی مناطق روند نزولی داشته است. در برخی مناطق زادآوری جدیدی ثبت نشده است و در برخی مناطق نرخ مرگ و میر بیش از زاد و ولد بوده است. آخرین مقالات علمی جمعیتی کمتر از ۴۰ را ذکر می‌کنند. این امر نگرانی بسیاری از کارشناسان را برانگیخته است. با کمرنگ شدن امید برای یافتن یوزپلنگ جدید در مناطق تحت حفاظت سازمان محیط زیست، انجمن بر آن شد راه حلی برای پایش و جستجوی مناطق آزاد و کمتر مطالعه شده بیابد.

گروه «جستجوگران امید» تلاشی است برای یافتن افراد شناسایی نشده یوزپلنگ در زیستگاه هایی که پیش از این شناسایی و پایش نشده اند. انجمن امیدوار است با بسیج ملی و مشارکت همگانی تمامی شواهد حضور یوزپلنگ در کشور را بررسی و گزارش کند. امیدواریم افراد بیشتری از یوزپلنگ در کشور شناسایی شوند. گروه جستجو از ابتدای سال ۱۳۹۹ فعالیت خود را آغاز کرده است و به صورت دوره‌ای گزارش‌های مالی و عملکردی مستقلی از انجمن برای عموم ارائه خواهد داد. شما نیز می‌توانید با همراهی خود در جستجوی امید برای یوزپلنگان ایرانی همراه شوید.