تمامی کمک‌های دریافتی و نام حامیان به صورت دوره‌ای در این صفحه قرار خواهد گرفت.

حامیان حقیقی «جستجوگران امید»

نام حامیمبلغ حمایت (تومان)تاریخ
مهدی صحابی۳۰۰.۰۰۰فروردین ۳, ۱۳۹۹
مریم بروجردی۵۰۰.۰۰۰مهر ۹, ۱۳۹۹
شیلان راد۱.۵۰۰.۰۰۰آذر ۹, ۱۳۹۹