برای آن‌ها که می‌خواهند کمک غیرنقدی کنند

می‌توانید تجهیزات اهدا کنید؟

مواردی که در لیست آرزو‌های ما وجو دارد را می‌توانید به ما قرض دهید یا اهدا کنید. گاهی اوقات مواردی را که برای شما استفاده ندارد ممکن است برای تیم پروژه حیاتی باشد.

لیست آرزوهای ما را ببینید تا بدانید چه تجهیزاتی نیاز داریم

لیست خالی است

فعلا اقلامی در لیست آرزوهای ما وجود ندارد