گزارش‌های پروژه

پروژه در تاریخ یکم فروردین ۱۳۹۹ اعلام موجودیت کرد. کمک‌های مردمی مبنای پیشبر این پروژه هستند. با توجه به روند پروژه، گزارش‌های مالی و عملکردی به صورت دوره‌ای در این صفحه قرار داده خواهند شد.