زیستگاه‌های استان خراسان رضوی همواره دارای گزارش‌های تأیید شده از حضور یوزپلنگ آسیایی بوده است. داده‌هایی مبنی بر حضور یوزپلنگ آسیایی در مناطقی همچون درونه در شهرستان بردسکن، شهرستان خواف و تایباد، منطقه پروند و شیر احمد سبزوار و… ، در سال‌های گذشته به ثبت رسیده‌اند. این داده‌ها به شکل پراکنده در طی سال‌ها ثبت شده و برنامه‌ریزی حفاظتی بر پایه آنها را سخت و غیر ممکن کرده است. به منظور طراحی یک برنامه حفاظتی مدون و دارای پشتوانه در استان، نیاز است بررسی های میدانی به شکل علمی و پیوسته انجام گیرد.

به همین جهت در ماه جاری جلسه‌ای ما بین کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی و انجمن یوزپلنگ ایرانی برگزار، و زمینه‌های همکاری بررسی شد. بر اساس توافقات انجام گرفته، در همراهی با کارشناسان اداره کل بررسی‌های جدیدی توسط انجمن در این استان آغاز خواهد شد تا بتوان زیستگاه‌های شمالی یوزپلنگ آسیایی را به شکل یکپارچه‌تر پایش و حفاظت کرد. به طور قطع جمع‌آوری داده‌های پراکنده از دیگر زیستگاه‌های یوزپلنگ کمکی شایان به افزایش دانش نسبت وضعیت ناپایدار یوزپلنگ در ایران خواهد کرد. نیل به این امر هدفی‌ست که انجمن یوزپلنگ ایرانی آن را در قالب پروژه «جستجوگران امید» دنبال می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here