ی دوربین گذاری انجمن یوزپلنگ ایرانی از مرداد الی آبان ماه سال جاری در پناهگاه حیات وحش میاندشت واقع در استان خراسان شمالی هیچ تصویری از یوزپلنگ آسیایی ثبت نشد. همچنین امسال تنها یک گزارش مبهم از محیط بانان منطقه وجود داشت که پس از بررسی محل مورد نظر توسط کارشناسان انجمن هیچ رد و اثری از یوز تایید نشد. لازم به ذکر است این پناهگاه از معدود زیستگاه هایی ست که در این چند سال اخیر در آن زادآوری ثبت شده است.

متأسفانه سال گذشته تنها نر غالب منطقه که در دوربین گذاری انجمن هم ثبت شده بود در تصادف جاده ای جان خود را از دست داد و پس از آن هیچ نشانی از حضور یوزپلنگ در منطقه مشاهده نشد. کارشناسان پس از آخرین زادآوری منطقه در سال 1396 همچنان انتظار ثبت مادر و توله را در منطقه داشتند که این امید با نتایج دوربین ها بسیار کم رنگ تر شد. علی رغم عدم وجود تصویر یوزپلنگ در دوربین ها، گونه­های متفاوتی در تصاویر به ثبت رسیده است که نشان دهنده غنی بودن منطقه است. در تصاویر زیر تعدادی از عکسها به اشتراک گذاشته شده است.

با وجود تمام نا امیدی ها انجمن یوزپلنگ ایرانی همچنان پایش ها و فعالیت های زیستگاهی خود را همچون احداث آب بند، تامین نیروی گشت زنی و آبرسان، خرید و تعمیر موتورسیکلت، کمک به تعمیر تلمبه بادی و… را با تمام توان در زیستگاه های یوزپلنگ ادامه خواهد داد و در کنار آنها نیز همچنان حفاظت خارج از زیستگاه همچون تکثیر در شرایط نیمه طبیعی را به طور جدی توصیه می­کند.

دیدگاهتان را بنویسید

Please enter your comment!
Please enter your name here